Co leczę

Co leczę

W obrębie kręgosłupa m.in. :

Zespoły bólowe kręgosłupa odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego zarówno w fazie ostrej jak i przewlekłej, do których zaliczamy:

 • rwę barkową,
 • rwę udową,
 • rwę kulszową,
 • zespoły korzeniowe,
 • dyskopatię,
 • kręgozmyki,
 • stenozę,
 • niestabilność kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego
 • zmiany zwyrodnieniowe
 • rwę barkową,
 • rwę udową,
 • rwę kulszową,
 • zespoły korzeniowe,
 • dyskopatię,
 • kręgozmyki,
 • stenozę,
 • niestabilność kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego
 • zmiany zwyrodnieniowe

Rehabilitacja pooperacyjna

 • kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
 • stabilizacja odcinka szyjnego, piersiowego lędźwiowego,
 • mikrodisectomie,
Co leczę

W obrębie kolana m. in. :

 • zmiany zwyrodnieniowe,
 • konflikt stawu rzepkowo-udowego,
 • przykurcze mięśniowe,
 • niestabilność stawu rzepkowo- udowego,
 • artrofibroza,

Rehabilitacja pooperacyjna

 • po artroskopowych rekonstrukcjach więzadłowych- ACL,MCL,PCL,LCL,
 • po artroskopowym szyciu łąkotki bocznej i przyśrodkowej,
 • po artrolizie,
 • po uszkodzeniach chrząstki,
 • po osteotomii podkolanowej,
 • po złamaniach ustabilizowanych płytą lub śrubami,
 • po endoprotezoplastyce,
Co leczę

W obrębie stawu biodrowego m. in. :

 • zmiany zwyrodnieniowe,
 • konflikt panewkowo-udowy FAI,
 • zaburzenia zakresu ruchomości ROM,
 • Zespół pasma biodrowo-piszczelowego,

Rehabilitacja pooperacyjna

 • endoprotezoplastyka,
 • złamania trzonu, przezkrętarzowe,
 • po zespoleniach krętarza i trzonu kości udowej,
 • artroskopiach stawu biodrowego w tym po usunięciu konfliktu FAI, szyciu obrąbka, naprawie chrząstki,
Co leczę

W obrębie stopy i stawu skokowego:

 • zmiany zwyrodniowe,
 • złamania podudzia,
 • skręcenia i zwichnięcia stawu skokowego i stawów stopy
 • ograniczenia ruchomości stawu skokowego
 • niestabilność stawu skokowego
 • płaskostopie poprzeczne i podłużne,
 • zapalenia rozcięgna podeszwowego,
 • entezopatie,
 • ostroga piętowa,

Rehabilitacja pooperacyjna

 • ustabilizowane złamania podudzia,
 • rekonstrukcje więzadeł stawu skokowego ATFL i innych,
 • złamaniach kości piętowej,
 • Hallux Valgus,
Co leczę

W obrębie stawu ramiennego m. in. :

 • zmiany zwyrodnieniowe,
 • zaburzenia rytmu łopatkowego,
 • konflikt podbarkowy,
 • entezopatie przyczepów mięśniowych,
 • zapaleniach kaletki podbarkowej,
 • uszkodzeniach stożka rotatorów,
 • zapaleniach ścięgien,

Rehabilitacja pooperacyjna

 • szyciu obrąbka,
 • złamaniach głowy kości ramiennej,
 • złamaniach obojczyka,
Co leczę

W obrębie kręgosłupa m.in. :

Zespoły bólowe kręgosłupa odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego zarówno w fazie ostrej jak i przewlekłej, do których zaliczamy:

 • rwę barkową,
 • rwę udową,
 • rwę kulszową,
 • zespoły korzeniowe,
 • dyskopatię,
 • kręgozmyki,
 • stenozę,
 • niestabilność kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego
 • zmiany zwyrodnieniowe
 • rwę barkową,
 • rwę udową,
 • rwę kulszową,
 • zespoły korzeniowe,
 • dyskopatię,
 • kręgozmyki,
 • stenozę,
 • niestabilność kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego
 • zmiany zwyrodnieniowe

Rehabilitacja pooperacyjna

 • kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
 • stabilizacja odcinka szyjnego, piersiowego lędźwiowego,
 • mikrodisectomie,
Co leczę

W obrębie kolana m. in. :

 • zmiany zwyrodnieniowe,
 • konflikt stawu rzepkowo-udowego,
 • przykurcze mięśniowe,
 • niestabilność stawu rzepkowo- udowego,
 • artrofibroza,

Rehabilitacja pooperacyjna

 • po artroskopowych rekonstrukcjach więzadłowych- ACL,MCL,PCL,LCL,
 • po artroskopowym szyciu łąkotki bocznej i przyśrodkowej,
 • po artrolizie,
 • po uszkodzeniach chrząstki,
 • po osteotomii podkolanowej,
 • po złamaniach ustabilizowanych płytą lub śrubami,
 • po endoprotezoplastyce,
Co leczę

W obrębie stawu biodrowego m. in. :

 • zmiany zwyrodnieniowe,
 • konflikt panewkowo-udowy FAI,
 • zaburzenia zakresu ruchomości ROM,
 • Zespół pasma biodrowo-piszczelowego,

Rehabilitacja pooperacyjna

 • endoprotezoplastyka,
 • złamania trzonu, przezkrętarzowe,
 • po zespoleniach krętarza i trzonu kości udowej,
 • artroskopiach stawu biodrowego w tym po usunięciu konfliktu FAI, szyciu obrąbka, naprawie chrząstki,
Co leczę

W obrębie stopy i stawu skokowego:

 • zmiany zwyrodniowe,
 • złamania podudzia,
 • skręcenia i zwichnięcia stawu skokowego i stawów stopy
 • ograniczenia ruchomości stawu skokowego
 • niestabilność stawu skokowego
 • płaskostopie poprzeczne i podłużne,
 • zapalenia rozcięgna podeszwowego,
 • entezopatie,
 • ostroga piętowa,

Rehabilitacja pooperacyjna

 • ustabilizowane złamania podudzia,
 • rekonstrukcje więzadeł stawu skokowego ATFL i innych,
 • złamaniach kości piętowej,
 • Hallux Valgus,
Co leczę

W obrębie stawu ramiennego m. in. :

 • zmiany zwyrodnieniowe,
 • zaburzenia rytmu łopatkowego,
 • konflikt podbarkowy,
 • entezopatie przyczepów mięśniowych,
 • zapaleniach kaletki podbarkowej,
 • uszkodzeniach stożka rotatorów,
 • zapaleniach ścięgien,

Rehabilitacja pooperacyjna

 • szyciu obrąbka,
 • złamaniach głowy kości ramiennej,
 • złamaniach obojczyka,
Co leczę

W obrębie stawu łokciowego m. in. :

 • zapalenia nadkłykci przyśrodkowego i bocznego (łokieć golfisty i tenisisty),
 • entezopatie,
 • złamania kości przedramienia,
 • uszkodzenia mieśniowe,

Rehabilitacja pooperacyjna

 • złamania wyrostka łokciowego,
 • złamania kości promieniowej,
 • rekonstrukcja bicepsa i tricepsa,
 • stabilizacjach kości,

Jeśli nie znalazłeś czegoś na tej liście-

spokojnie, zachęcam do kontaktu a przeanalizujemy jak mogę Ci pomóc! 🙂